Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok
Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok

Yamada Kogyosho 山田工業所 Wooden Handle Wok

$125.00 销售 保存
尺寸 30cm

此产品不符合美国的免费送货促销活动,额外运费为28美元。

来自日本横滨的山田工业所手工打造的铁锅经过一系列名为“拓打”的工艺,使用数千次锤击来塑造铁板。这个过程使铁的分子变得更加细小,结构更加紧密,消除了铁中的任何空气孔隙。锅面上的许多微小的拓打凹凸面增加了受热表面积,提高了锅具的亲油性,更加耐用(相比起易于变脆的传统生铁锅而言),并且重量轻便,非常适合翻炒。

【建议尺寸参考】

30cm:适合2-3人使用。

33cm:适合3-4人使用。

这些铁锅经过山田工业所的特殊制作方法,具有轻巧、耐用且适合专业使用的特点。由于手工制作的缘故,生产过程中可能会在产品表面留下痕迹,最初看起来可能像划痕。此外,焊接时产生的周围颜色差异和黑色涂层的剥离等现象都是正常的,不影响产品的质量。

*锅盖为可选配件,不包含在套装中。

满 $150 加拿大免运费

7天轻松兑换

获取有关运输和交付的更多信息